Ako objednať

 

 

Ak ste si už vybrali parkovacie miesto podľa ulíc a potrebujete ďalšie informácie o konkrétnom mieste, vyplňte rezervačný formulár. Tu vyplníte základné údaje ako meno, bydlisko, emailovú adresu, telefónne číslo. Ďalej si vyznačíte či potrebujete jednu tabuľku s EČV (evidenčným číslom vozidla) alebo uvažujete o parkovaní dvoch (najviac troch) motorových vozidiel striedavo na jednom mieste. Uviediete či požadujete blokovacie zariadenie.
Tento rezeračný formulár odošlete. Naši zamestnanci sa Vám obratom ozvú a navrhnú Vám konkrétne miesto, ktoré si môžete pozrieť.
Ak Vám uvedené miesto vyhovuje môžete pristúpiť k vyplneniu objednávkového formulára, kde doplníte ďalšie údaje, ktoré budeme potrebovať pre vyhotovenie nájomnej zmluvy. 
Po odoslaní tohto objednávkového formulára Vám naši zamestnanci vyhotovia zmluvu o nájme pakrovacieho miesta a zašlú Vám ju na Vašu emailovú adresu.
Po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami a po úhrade sumy uvedenej v zmluve Vám vyznačíme parkovacie miesto vodorovným značením a osadením značenia "vyhradené parkovanie". Osadíme tabuľku s vašim EČV.
V prípade záujmu o blokovacie zariadenie osadíme toto zariadenia a odovzdáme Vám kľúčik k blokovaciemu zariadeniu.